Jak lepit vliesové tapety

Příprava podkladu

 

Jak lepit vliesové tapety

1. krok
Lepení vliesových tapet je méně náročné než práce s klasickými tapetami. Můžete je použít na veškeré povrchy v interiéru, které se tapetují. Povrch by neměl mít výrazné barevné kontrasty, protože materiál tapet může být např. průhledný a na stěně by se objevovaly skvrny. Stěny musíte před tapetováním vliesovými tapetami natřít pigmentačním tapetovacím nátěrem.

Jak lepit vliesové tapety

2. krok
Při nákupu vliesových tapet dávejte pozor na výrobní číslo série (uvedené na etiketě), abyste se vyvarovali mírných barevných odchylek mezi jednotlivými rolemi.

Jak lepit vliesové tapety

3. krok
Pro lepení vliesových tapet používejte jen speciální lepidlo. Při používání lepidla dodržujte pokyny výrobce.

 

Lepení vliesových tapet

 

Jak lepit vliesové tapety

4. krok
Po namíchání speciálního lepidla v příslušném poměru ho naneste tapetovacím válečkem přímo na stěnu. Speciální tapetovací váleček umožňuje pravidelné roztírání lepidla bez stříkání.

Jak lepit vliesové tapety

5. krok
Nyní suchou vliesovou tapetu přiložte na stěnu, roztáčejte roli a tapetu zatlačte do lepidlového lože. Předchozí stříhání tapety není potřeba.

Jak lepit vliesové tapety

6. krok
Začátek tapety přiložte ke stropu, odviňte potřebný pruh podle délky stěny a srovnejte ho do svislé polohy.

Jak lepit vliesové tapety

7. krok
Nebojte se křivých stropů. Počátek tapety přiložte k hraně stropu s určitým přesahem. Pomocí gumového válečku či tapetovací stěrky přitiskněte vliesovou tapetu ke stěně.

Jak lepit vliesové tapety

8. krok
Přesahy u stropu a na konci pruhu u podlahy zatlačte pomocí stěrky do rohů a pak je podél stěrky odřízněte nožem.

Jak lepit vliesové tapety

9. krok
Při dalším postupu vliesovou tapetu odvíjejte a pruhy k sobě lepte na dotek, tzn. že se pruhy nesmí překrývat.

Jak lepit vliesové tapety

10. krok
Vliesové tapety jsou odolné proti tlaku. Pro přitlačení a přesné vyrovnání hran na spojích použijte gumový váleček.

Jak lepit vliesové tapety

11. krok
Použijte gumový váleček, abyste neporušili strukturu tapety či její povrchovou úpravu. Naopak ražené tapety vyžadují při lepení zcela jiný postup.

 

Odstranění vliesových tapet

 

Jak lepit vliesové tapety

12. krok
Vliesové tapety se později nechají snadno odstranit. To je jedna z velkých předností tohoto materiálu. Tak můžete tapety častěji měnit bez obvyklé námahy.